Giải pháp đóng gói

Chỉ báo nhiệt độ giảm dần

Đăng ký tư vấn
giải pháp đóng gói benz
Có khả năng theo dõi nhiệt độ giảm, các chỉ báo này trải qua sự thay đổi màu sắc không thể đảo ngược, báo hiệu rõ ràng nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng quy định. Đặc biệt thuận lợi cho việc kiểm soát nhiệt độ dược phẩm và vắc xin, các chỉ số này mang lại hiệu quả kinh tế và thiết kế nhỏ gọn.
  • Thông tin thêm
  • Thông sô ky thuật

Có khả năng theo dõi nhiệt độ giảm, các chỉ báo này trải qua sự thay đổi màu sắc không thể đảo ngược, báo hiệu rõ ràng nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng quy định. Đặc biệt thuận lợi cho việc kiểm soát nhiệt độ dược phẩm và vắc xin, các chỉ số này mang lại hiệu quả kinh tế và thiết kế nhỏ gọn. Có sẵn để theo dõi nhiệt độ ở 2°C và 0°C, chúng thể hiện tốc độ phản ứng trong khoảng từ 30 đến 90 phút tiếp xúc, đảm bảo độ chính xác với biên độ +/- 1°C. Với thời hạn sử dụng hai năm kể từ ngày sản xuất, các chỉ số này cung cấp giải pháp đáng tin cậy để theo dõi nhiệt độ chính xác và kịp thời.

Thông sô ky thuật
Theo dõi nhiệt độ 2 ° C và 0 ° C
Định dạng Nhãn tự dán
Thay đổi màu sắc Không thể đảo ngược
môi trường Không nguy hiểm, thải bỏ thông thường
Thời hạn sử dụng 2 năm
kích hoạt tự kích hoạt
Kho Nhiệt độ phòng
bảo vệ Bao bì

Sẵn sàng để khởi động dự án đóng gói của bạn?

giải pháp đóng gói benz
Đăng ký tư vấn

BENZ Packaging luôn cung cấp các Giải pháp đóng gói bảo vệ và ngăn chặn ăn mòn đáng tin cậy và hiệu quả cho khách hàng trên toàn thế giới.

giải pháp đóng gói benz